Meld inn avlingssvikt

Frykter du tørkeskader og avlingssvikt (meir enn 30% totalt), bør dette meldes til kommunen.

Send ein e-post med namn, gards- og bruksnummer, areal og kor stor avlingssvikten du meiner den vil verte.

Send e-post til Iril Schau Johansen Iril.S.Johansen@voss.kommune.no (veke 29) og Bjørn Hystad Bjorn.Hystad@voss.kommune.no (veke 30 og 31)

Søknad om avlingssvikt vert sendt etter sesongen, søknadsfrist er 31.oktober.