Leigejord og transportkostnader i jordbruket på Voss

Prosjektet LANDFRAG inviterer bønder, jordeigarar og andre interesserte til ope møte 3.oktober kl. 20-22, på Store Ringheim.

Kveldsmat frå kl 19.30, møtet er gratis, men vi ynskjer påmelding innan 30.09 til kari.mostad@voss.kommune.no

Program for kvelden:

  • Jordbruket er viktig for Voss v/Kari Mostad, Voss kommune
  • LANDFRAG v/Tone Magnussen, Nordlandsforsking
  • Fylkesatlas kan vise leigejord i kart. Kven leiger kor? v/Enisa Saracevic, Fylkesmannen i Vestland
  • Leigejord og transportkostnader v/Mari Aker, Norsk Landbruksrådgiving Vest
  • Kan eit biogassanlegg bidra til å redusere kostnader for gjødselstransport i jordbruket på Voss? v/ Tord Peder Araldsen, Indre Hordaland Miljøverk

Kommentarar og innspel frå lokale røyster Klikk for stort bilete  

 

Felles verkstad: kva kan vere mulige løysingar?