Kunngjering av plansaker:

Utval for formannskap/plan og økonomi vedtok i møte den 22.08.2019, å leggje fylgjande planar ut på høyring og offentleg ettersyn med:

  • Høyringsfrist 20.oktober 2019:
    Sak – 26/19 - Detaljreguleringsplan for Brynalii 102, planident  2018010
    Sak  – 27/19 - Detaljreguleringsplan for Geilane hyttefelt planident 2014013
     
  • Høyringsfrist 20.november 2019:
    Sak – 25/19 - Områdereguleringsplan for Vossavangen, planident 2018001

Eventuelle merknader til planforslagene må sendast skriftleg innan fristen til Voss kommune, postboks 145, 5701 Voss, eller på e-post : postmottak@voss.kommune.no.  

Dokument i plansakene er utlagt i Servicetorget i Tinghuset på Voss, og er tilgjengeleg i planregisteret.

Fann du det du leita etter?