Kommunale kulturmidlar 2019 til Born og unge, Song og Musikk, Festivalar og Anna kulturarbeid

Utval for miljø og kultur (MKU) tek sikte på å fordela kommunale kulturmidlar til Born og unge, Song og musikk, Festivalar og Anna kulturarbeid i mai-møtet.  Dette blir hovudfordelinga i 2019 for Born og unge,  Song/musikk og festivalar. Tilskot av kulturmidlane kan gjevast til Vanleg lagsdrift – Nye tiltak – Tidsavgrensa Prosjekt – Leiaropplæring.

Søknadsskjema finn du her. Same stad finn de òg retningslinjer for kommunale kulturtilskot.

Søknadsfrist: 1. mars 2019.