Klokker til tilsette

1.rekke frå venstre: Gudveig Marit Ringheim, Gullborg Osgjerd Rekve, Berit Solheim Hole, Kari Elisabeth Rio, Else Nedkvitne Gjøstein, Kari Johanna Soldal, Gerd Astrid Jordalen  2.rekke frå venstre: Aksel Gregersen, Kari O. Rimmereid, Margrethe Hirth Vedå, Trine Brakestad Tvilde, Anne Karin Silden Brekkhus, Ruth Jørgensen, Liv Karin Flolid Lien, Kari Skjervheim Simonsen, Gerd Marit Nesheim, varaordførar Sigbjørn Hauge  Jorun Arntsen, Grethe Hernes Haugen og Steinar Åsvang var ikkje tilstades under utdelinga. - Klikk for stort bilete1.rekke frå venstre: Gudveig Marit Ringheim, Gullborg Osgjerd Rekve, Berit Solheim Hole, Kari Elisabeth Rio, Else Nedkvitne Gjøstein, Kari Johanna Soldal, Gerd Astrid Jordalen 2.rekke frå venstre: Aksel Gregersen, Kari O. Rimmereid, Margrethe Hirth Vedå, Trine Brakestad Tvilde, Anne Karin Silden Brekkhus, Ruth Jørgensen, Liv Karin Flolid Lien, Kari Skjervheim Simonsen, Gerd Marit Nesheim, varaordførar Sigbjørn Hauge Jorun Arntsen, Grethe Hernes Haugen og Steinar Åsvang var ikkje tilstades under utdelinga.

 

Voss kommune har tradisjon for å dele ut klokker til tilsette som har 25 års tenestetid i kommunen.  Utdelinga i år fann stad 7.november i kantina på Tinghuset, med etatsjefar og varaordførar tilstades. I 2017 er det 19 tilsette som mottar klokke, og 16 av desse var tilstades på samlinga .  Kvelden starta med somalisk song av Abdulqadir Abdi Hasan, så vart jubilantane servert 2-rettars middag, kake og kaffi.  Samlinga vart avslutta med tale frå varaordføraren før han delte ut klokkene til kvar enkelt.

Fann du det du leita etter?