Klimamidlar 2019

Midlar til miljøtiltak i 2019 er no avklart, og Hordland fylkeskommune har støtta sykkeltiltaka.

Vi opplevde stor interesse frå publikum, og det er langt fleire på listene enn dei som kan få tilskot. Antal tilskot som vert delt ut er :

fjerning av oljetank  17 stk
fjerning av omn        33 stk
kjøp av ny elsykkel   17 stk

Dei som står på listene vil sjå kva nr dei har på verdibrevet dei mottok.
Tilskot vert utbetalt etter framlegging av kvittering.

Fann du det du leita etter?