Ikkje avklaring om klagesak ved Fleischers hotel før nyttår

Fylkesmannen har gitt tilbakemelding på innkomen klagesak Fleischer’s hotel.

Dei vil prioritere denne saka, men makter ikkje å handsama den i komande veke.  

Saka vil bli tatt fatt i første veka etter årsskiftet, melder Fylkesmannen til Voss kommune. 

Fann du det du leita etter?