Høyring - Nye vedtekter for SFO i Voss Herad

Framlegg til nye vedtekter for SFO i Voss Herad vart lagt fram i Fellesnemnda i møte 26.02.2019. Framlegg til vedtekter kan sjåast på Voss Herad si heimeside.
Innspel må sendast til postmottak@voss.herad.no.

 Høyringsfrist er 15.april 2019.

Fann du det du leita etter?