Høyring - Nye ordensreglar for skulane i Voss herad

Framlegg til nye ordensreglar for skulane i Voss Herad vart lagt fram i Fellesnemnda i møte 26.02.2019. Framlegg til ordensreglane kan sjåast på Voss Herad si heimeside.
Innspel må sendast til postmottak@voss.herad.no

Høyringsfrist er 15.april 2019.

Fann du det du leita etter?