Grunnleggjande kurs i vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timar

Kurset er tilpasset skogeigarar og gjev dokumentert sikkerheitsopplæring for motorsag.

Arbeidstilsynets forskrift om «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013 setter krav til  sikkerhetsopplæring. Kurset er tilpasset sikkerheitskrava for dokumentert opplæring når «normale» felle- og kviste operasjoner skal utføres med motorsag

Klikk for stort bilete Emne for kurset

 

 

Etter å ha gjennomført dette kurset får deltakerne utstedt kursbevis med spesifikasjon av opplæringens innhold. Beviset er deltakerens og arbeidsgiverens dokumentasjon på sikkerhetsopplæringen.

Kursmateriellet gjev kunnskaper om sikkerheit og anbefalinger om bruk av utstyr og utøvelse av arbeidet. Sammen med kursinstruktør kombineres teori med praktiske øvingar.

Emner for kurset

  • Vedlikeholdsrutiner og sjekk av sagas verneutrustning, samt personleg verneutstyr.
  • Sikkerheitsregler ved bruk av motorsag.
  • Grunnleggjande bruk av motorsag og arbeidsteknikk.
  • Sikker felling, kvisting og nedtaking av fastfelte trær, samt bruk av hjelpeutstyr.
  • Sikker kapping av trestammer.
  • Praktiske øvingar.

Varigheit og praktisk info
Kurset startar opp inne onsdag kveld 27. februar og fortset ute i skogen heile laurdag 2. mars med praktiske øvingar saman med instruktør. Det vert lagt stor vekt på sikkerheit. Deltakarane nyttar eiga motorsag og verneutstyr. Kurspris vert kr. 2250,-.

Arbeidstilsynets forskrift om «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013 set krav til  sikringsopplæring. Kurset er tilpassa sikringskrava for dokumentert opplæring når «normale» felle- og kviste operasjonar skal utføras med motorsag.

For meir informasjon og påmelding kontakt Voss kommune v/Bjørn Hystad, Telefon 417 04 901. Epost: bjorn.hystad@voss.kommune.no.

Fann du det du leita etter?