Gratis utlån av El-sykkel

Som ein del av Voss kommune si satsing på klimatiltak vil kommunen i år tilby gratis lån av 2 EL-syklar (1 herresykkel og 1 damesykkel) i perioden frå 29 april til 1 november.

Syklane kan lånast hjå Sporten Voss i AMFI, inntil 1 veke om gongen.

Det må betalast eit depositum på kr 1000.- pr sykkel ved utlevering.