Gebyr

Gebyr er definert i Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Voss kommune (PDF, 242 kB) og Forskrift om tømming av avløpsanlegg og betaling av gebyr (PDF, 32 kB), for dei som ikkje er tilknytt kommunalt avløpsanlegg. Gebyrsatsane vert regulert årleg ved budsjettvedtak i kommunestyret.

Satsane finn ein her