Førehandsrøysting i Voss herad ved Kommune- og Fylkesvalet 2019

Førehandsrøystinga startar innanriks måndag 12. august og held fram til og med fredag 6. september. 

Stader og tidsrom for førehandsrøysting

Hugs å ta med deg valkort og legitimasjon med bilete.