Betydeleg snøskredfare

Snøskredvarslinga varsom.no frå NVE melder om snøskredfare på grad 3 i fjellområda på Voss. Faregrad 3 er betydeleg skredfare, og det betyr at den som ferdast må vera ekstra varsom i skredutsette område. Skredvaslinga peikar særleg på leområde det det samlar seg fokksnø, til dømes bak ryggar, i søkk og renneformasjonar. Snøskredfaren er høgast utover ettermiddag og kveld. HAld deg oppdatert om skredfaren her: Skredfare for Voss

Fann du det du leita etter?