Bålforbod frå 15.april til 15.september

Minnar om at det er eit generelt bålforbod frå 15.april til 15.september. I denne perioden er det forbode å gjere opp eld i eller i nærleiken av skog og anna utmark.

Meir info finn du på kommunen si Forskrift om open brenning

Sørg for å ha fungerande røykvarslarar og sløkkjeutstyr!
www.sikkerhverdag.no

God påske!

- Voss Brannvern

Fann du det du leita etter?