Anleggsarbeid i Finnesvegen

Klikk for stort bilete

 

Voss kommune skal rehabilitere delar av Finnesvegen. Sjå kart.

Arbeidet omfattar ny teknisk infrastruktur, med utskifting av eksisterande vass og avløpssystem, oppgradering av EL/ kabelanlegg i grunnen.

Oppstart av anleggsarbeidet er over påske (veke 13 eller 14). Dato for ferdigstilling av anlegget er sett til 20.5.2016.