Adressenamn til offentleg høyring

Formannskap/plan og økonomi (FPL) vedtok i møte 13.06.19 i sak 16/19 å leggje ut desse 3 nye adressenamna til offentleg høyring: Eideshagevegen, Seimsgrendvegen og Nesheimsbrekkene.
Dokumenta i saka finn du under, samt i Servicetorget på Tinghuset.

Meldingsbrev - Adressenamn til offentleg høyring (PDF, 108 kB)
Saksutskrift - Nye adressenamn i Voss kommune (PDF, 313 kB)
1. Vedtak frå Fellesnemnda - Adressenamn som skal behandlast og kva adresser som må ha nye namn (PDF, 579 kB)
2. Meldingsbrev til berørte partar og kunngjeringsannonse for å få innspel  (PDF, 4 MB)
3. Innkomne merknadar frå aktuelle partar til tidlegare utsendt forslag (PDF, 562 kB)
4. Tilråding frå Stadnamnstenesta dat. 23.04.2019 (PDF, 450 kB)
5. Kart med nytt forslag - Eideshagevegen, Seimsgrendvegen, Nesheimsbrekkene (PDF, 4 MB)

Høyringsfrist er 01.08.19.

Innspel må sendast skriftleg innan den 01.08.19 til postmottak@voss.kommune.no, eller per post til Voss kommune, postboks 145, 5701 Voss.

Fann du det du leita etter?