Nyhende
Publisert 01.12.2014

For verksemder som har olje- eller feitthaldig avløpsvatn må det søkjast særskilt om påslepp til kommunalt leidningsnett. 

Publisert 01.12.2014

Det er innført tvungen slamtømming i Voss kommune.  

Publisert 01.12.2014

I område utan offentleg leidningsnett må det søkjast om separat utsleppsløyve.  

Publisert 01.12.2014
Publisert 01.12.2014

Hovudreinseanlegget i Gjernesmoen vart sett i drift i 1990. Reinseanlegget har mekanisk, biologisk og kjemiske reinsetrinn samt ein rotnetank for slam.  

Publisert 01.12.2014

Vossevangen Vassbehandlingsanlegg byrja å produsere vatn i 1998.