Nyhende
Publisert 22.10.2018

Vassprøvane frå vassverket på Evanger er i orden, og påbodet om å koka drikkevatnet er oppheva.

Voss kommune sender SMS-varsling til dei som er råka.

Publisert 19.10.2018
20180608_134618

NIBIO har ansvar for gardskartet som viser klassifisering av areal på gardsnivå. Med jamne mellomrom justerer NIBIO areala med utgangspunkt i flyfoto. Dette vart gjort seinast våren 2018 og vil kunne gje endring i areala som føretaket kan søkje produksjonstilskot for. Det vert ikkje sendt automatisk informasjon til gardbrukarane om desse endringane.

Har du spørsmål knytt til din eigedom kan du sende konkrete spørsmål knytt til ditt gards- og bruksnummer til NIBIO adresse: gisdrift@nibio.no

innmarksbeite som gror igjen, vil etter ei tid få status "skog"

Publisert 19.10.2018

Årets TV-aksjon er søndag 21. oktober, og pengane går til Kirkens Bymisjon.

Aksjonsnamnet i år er "Mindre alene sammen" og mottoet er "Et møtested kan endre liv. Flere møter kan endre et helt samfunn".

 

Våre lokale bøssebærarar kjem rundt frå kl 15 på søndag.

Meir info om TV-aksjonen.

 

Publisert 16.10.2018

Den offentlege naturskadeordninga kan erstatta skader som direkte skuldast naturulukker, som til dømes flaum, storm og skred. Ordninga omfattar skader som ikkje vert dekka av private forsikringar. Les meir i dette dokumentet frå Landbruksdirektoratet.

 

 

Publisert 15.10.2018
EysteinHauge

Eystein Hauge er fast tilsett som kommuneoverlege i Voss kommune og Voss herad. Hauge har dei siste åra vore tilsett som leiar for klinisk rådgjeving i PwC, og har fungert som kommuneoverlege i Voss kommune i fleire periodar.

Eystein Hauge har bakgrunn som lege i Odda, Haraldsplass og Haukeland unviersitetssjukehus, medisinsk direktør og partnar i Teres Medical Group og har vore sjefslege og assisterande direktør i Volvat. Hauge er spesialist i hand- og plastikkirurgi frå Haukeland universitetssjukehus, og har tilleggsutdanning innan helseleiing frå BI, strategisk leiing frå NHH og helseøkonomi frå Harvard Business School.

Som leiar for klinisk rådgjeving i PwC har Hauge i fleire periodar dei siste åra fungert som kommuneoverlege i Voss kommune, ei rolle han også fyller i dag. No vert han fast tilsett som kommuneoverlege i Voss kommune, og får same stilling i Voss herad frå 2020.

Fann du det du leita etter?