Nyhende
Publisert 25.10.2019

Framlegg til kommuneplan for Voss herad er lagt ut til offentleg høyring på heimesida til Voss herad:

Høyring av framlegg til kommuneplan for Voss herad 2020-2032

Publisert 25.10.2019

Hardanger/Voss kompetanseregion er i ein organisatorisk tilpassingsprosess, og søkjer regionskoordinator frå 01.01.20.

Sjå meir informasjon om stillinga (PDF, 429 kB)

 

Publisert 22.10.2019

  

 

 18.-20. oktober vart meir enn 70 vossa-ungdommar samla til LAN over to netter det i Voss kulturhus.

Publisert 18.10.2019

Husdyrhald og fruktproduksjon

 

 

 

 

 

 

L

Landbruket må tilpasse seg eit endra klima, og bidra til reduksjon av utslepp av klimagassar. Korleis gjer vi det, og kan vi gjere landbruket meir klimapositivt? Ved å auka fruktbarheita i jorda og betre jordstrukturen, kan vi truleg binde meir karbon i jorda. Prinsippa for regenerativt jordbruk har dette som målsetting. Gjennom to kursdagar i byrjinga av november vil du kunne bli med og undersøke korleis regenerativt jordbruk kan tilpassast vestlandsjordbruket.

Stad: Store Ringheim gard, Voss
Måndag 4.nov og tysdag 5.nov
Målgruppe: bønder, rådgjevarar, forvaltning, vegleiarar og andre fagfolk med interesse for landbruk  
Pris: kr 250/dag for bønder; kr 800/dag for alle andre.
Frist: 25.oktober
Arrangør: NLR Vest i samarbeid med Voss kommune, Njøs Næringsutvikling og Fylkesmannen i Vestland

Påmelding til NLR
Ope kveldsmøte 4. november kl. 19:30-21:00 på Ringheim gard

    

Publisert 11.10.2019

Mjølkeprodusentane i Voss Indre Hardanger produsentlag, Vossestrand Produsentlag og Modalen Vaksdal produsentlag blir invitert til møte

Tid: Måndag 21. oktober kl. 19:30

Stad: Voss Tinghus

arr: Storfeprosjektet Vestland og Voss Kommune, Voss Indre Hardanger produsentlag, Vossestrand Produsentlag og Modalen Vaksdal Produsentlag

Publisert 07.10.2019

Støttekontakttenesta gjev rådgjeving, koordinerar og handsamar støttekontakttenester. 

Opningstida til støttekontakttenesta er måndag, tysdag og torsdag kl. 09.00-12.00. I dette tidsrommet kan du nå støttekontakttenesta på Tinghuset og på tlf. 480 14 573. 

Me gjer merksom på at det til tider er travelt, og det kan vera kø på både tinghuset og på telefon. Me rår deg difor til ta kontakt på e-post stottekontakt@voss.kommune.no.

Kontakt

Meir om trenings- og støttekontakttenesta