Nyhende
Publisert 28.01.2019

Gerd Elin Berg Marx (57) er tilsett som leiar for barnevernet. Gerd Elin er utdanna sosionom. Ho har også vidareutdanning i barnevernsleiing.

Ho arbeider i dag som leiar for Øygarden barnevern og har lang røynsle med barnevernsarbeid.

Ho tek til i stillinga i mai månad.

Vi er glad for å ha tilsett ny leiar og ser fram til vidare samarbeid.

Publisert 28.01.2019

Det er inntaksstopp i PMTO (Parent managment training - Oregon) hjå PPT fram til 1. mai.

Publisert 25.01.2019

Fylkesmannen i Vestland har omgjort formannskapet sitt vedtak om kollektivknutepunktet, og gir ikkje dispensasjon som omsøkt frå Fleischers hotel. Les vedtaket her:

 

Publisert 22.01.2019
Vangsgata_snø

Det vert snørydding i Vangsgata i kveld og utover natta. Det kan medføra noko støy for dei som bur i Vangsgata. Grunnen til at snøryddinga vert gjort i kveld og natt er at parkering og trafikk gjer det vanskeleg med snørydding på dagtid. Voss kommune ber om forståing for at dette arbeidet må gjerast på eit tidspunkt det elles er ro.

Publisert 22.01.2019

 

I samsvar med plan- og bygningslova §12-8 vert det med dette varsla at Asplan Viak AS, på oppdrag for Asbjørn Lunde, set i gang arbeid med detaljregulering for gnr. 329 bnr. 1 i Haugsvik, Voss kommune. Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for å etablere campingplass for campingvogner med spikertelt. 

Meir informasjon finn de i Voss kommune sitt planregister

Spørsmål og innspel til planarbeidet kan sendast til:
Asplan Viak AS, Pb. 2304 Solheimsviken, 5824 Bergen / e-post: morten.lexau@asplanviak.no innan 28.02.19.

Publisert 18.01.2019

Tor Halvorsen (44) er tilsett som stabssjef for innbyggjarservice i Voss herad. Den nye stabsavdelinga skal arbeida med arkivteneste, dokumentsenter, servicetorg, innbyggjardialog og kommunikasjon.

Fann du det du leita etter?