Nyhende
Publisert 26.09.2019

I samband med Smalahovesleppet på Vangen vert det arrangert  "Stikk-innom-føredrag" om lokalt klimaarbeid

Tid: Laurdag 28. september kl. 12
Stad: Foajeen i Gamlekinoen

Program:

  • Karbonlagring i jord v/Norsk Landbruksrådgiving Vest; Mari Aker/ Gunnlaug Røthe)
  • Biogass frå gjødsel v/Tord Araldsen, prosjektleiar IHM
  • Tiltak mot matsvinn v/Ellen Astrup, IHM
  • Klimanøytralt TINE-meieri/ klimavennleg industri/

     

    Vi markerer  Økouka med økologiske og lokale smaksprøver!

    Arrangørar: IHM, Norsk landbruksrådgiving Vest og Voss kommune

Publisert 25.09.2019

Fylkesmannen arrangerer dagskurs 2.oktober på Store Ringheim

Kurset har eit godt fagleg program med dyktige innleiarar som kan gje deltakarane inspirasjon, råd, tips og ei evt avklaring til deltakarar som kan hende går rundt å lurer på om ysting er noko for dei og garden eller ei.

Pr no er det ca 10 påmeldte til kurset på Voss, men plass til endå fleire.

Meir info om kurs, program, innleiarar, og påmelding finn ein her; www.eventfjordane.no/ystekurs

 Arrangør er Fylkesmannen i Vestland i samarbeid med Kompetansenavet og faglaga.

Publisert 23.09.2019

Onsdag 25.september vert det ope møte om RMP-tilskot kl. 11.00 til kl 13.00, på ungdomshuset på Opheim (ved Jokerbutikken)

Ta med eigen PC og kodebrikke, og vi bistår med hjelp til å lage ny søknad.

Pga rullering av RMP-ordninga må alle lage ny søknad og legge inn tiltak i kart på nytt. Det betyr at ein i år ikkje har høve til å hente fram att kartet, slik som tidlegare år. Dette vil krevje litt meir i søknadsprosessen, og vi oppmodar alle om å vere tidleg ute med søknaden!

Det har og vore nokre regelendringar som du må sette deg inn i!

Søknadsfristen er 15.oktober

 

Publisert 20.09.2019

Detaljreguleringsplan for Haugsvik camping- plan til høyring og offentleg ettersyn med høyringsfrist 11.11.19

Formannskap/plan og økonomi vedtok i møte 12.09.19, sak 38/19, å legge detaljreguleringsplan for Haugsvik camping, ut til offentleg ettersyn.

Eventuelle merknader til planforslaget må sendast skriftleg innan den 11.11.19. til Voss kommune, postboks 145, 5701 Voss, eller på e-post : postmottak@voss.kommune.no

Dokument i plansak er tilgjengeleg på Servicetorget i Tinghuset på Voss, og på Voss kommune si heimeside; http://www.voss.kommune.no/ Gå inn på planregister, og søk på planident 2018009.

Publisert 20.09.2019

Framlegg til Kommunal forskrift for vass- og avløpsgebyr i Voss herad gjeldande frå 01.01.2020 vart lagt fram i Fellesnemnda i møte 13.09.2019.

Forskrifta kan sjåast på Voss Herad si heimeside https://vossherad.no/

Innspel må sendast til postmottak@voss.herad.no

Høyringsfrist er 31.10.2019.

Publisert 20.09.2019

Voss kommune inviterar til ope møte om ny sentrumsplan i Gamlekinoen, 

Onsdag 25.september Kl.18 -20.

Vel møtt!