Nyhende
Publisert 17.08.2018
Brann

Leiger du hybel på Voss ? - eller har du barn/barnebarn som leiger hybel på Voss ?

Publisert 14.08.2018
Folkemusikk

Kr 75.000 skal delast ut frå Karen og Lars Helgelands Minnefond.

Publisert 13.08.2018

Voss kommune har ein liten restpott for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Midlane skal gå til tiltak utover det som er forventa med vanleg jordbruksdrift og vera på føretak der det skjer produksjon med rett til produksjonstilskot i landbruket.

Tilskot til utsiktsrydding skal gå til rydding av område av verdifull karakter for landbruk og reiseliv. Grunneigarar, private eller offentlege aktørar kan søkje på og er ikkje knytt til aktiv landbruksdrift slik som tilskot til SMIL.

Søknadsfrist for begge tilskotsordningane er 1.september

Publisert 20.07.2018
Bål

Faren for skogbrann er svært stor og aukande, og det er frå no forbode å tenna open eld i heile Voss kommune. Forbodet gjeld både bålbrenning, bruk av eingongsgrillar og bålpanner. Biletet viser restar av bål i Prestegardsmoen. Det forbode med slike bål, og risikoen for at bålet skal føra til skogbrann er svært stor. 

Det er lov å grilla i eigen hage og fritidsbustad, om ein nyttar gassgrill eller kolgrill. Skogbrannindeksen på nettstaden yr.no syner at Voss har høgast skogbrannfare i heile Hordaland. Indeksen operer med ein skala der verdien over 70 gjev raud farge og «Meget stor fare». For Voss er det fredag indeks på 115, og det er venta at dette vil auka gjennom helga. Klikk her for indeksen: https://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html

Forbodet gjeld inntil brannsjefen vurderer skogbrannfaren som redusert.

 

Publisert 18.07.2018
Gro Tyssebotn Gjerstad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trass fellesferie og rekordsommar går hjula rundt i Voss kommune. Rett nok er skular og barnehagar stengde, men både tekniske tenester, helse og omsorg og grøn etat har travle dagar.

- Det er mykje tømming av bos og ikkje minst vatning, seier Gro Tyssebotn Gjerstad i grøn etat. Plenklypping er det mindre av grunna tørken, men blomar skal vatnast, og det skal ryddast og feiast.

- Det er mykje bos sidan det er mange som nyt dagane ute. Folk er generelt flinke til å bruka bosspann, men dei vert fort fulle, og me tømmer kvar dag, seier Gro. Rundt om i kommunen er fleire sommarvikarar også i full sving med oppgåver knytt til vatning, bostømming og anna arbeid for å halda det ryddig og triveleg.

 

Hjå Vetleflaten har dei også god nytte av sommarvikarar i ferietida. Randi Jansen Skutle (19) og Anna Moe Almenningen (20) er to av dei som får hjula til å gå rundt når andre har ferie.

- Me gjer eigentleg det meste, frå stell og matlaging til å vaska klede, seier Randi og Anna. Denne sommarne er den første for Randi som sommarvikar, Anna er i gang med sommar nummer to som ferievikar. Til hausten er målet å studera. - Eg har søkt sjukepleiar, seier Randi, og får applaus av avdelingsleiar og sjukepelair Siren Vethe. – Eg håpar å koma inn på bioingeniør i Trondheim, fortel Anna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjå driftsavdelinga nyttar dei tørketida til å leita etter lekkasjar på vassnettet. I løpet av onsdag føremiddgav ar to lekkasjar alt funne, men med eit stort nett av røyr og leidningar er det litt detektivarbeid som skal til for å finna fram. Per Gunnar Byrkje og Terje Trosvik frå driftsavdelinga ser i kummar, lyttar og sjekkar vassmålarar for å leita etter moglege lekkasjar. På biletet er det kummane på Hagahaugen som vert inspisert.

 

Lurer du på kva ein kommune elles styrer med? Sjå film frå KS her:

Fann du det du leita etter?