Nyhende
Publisert 09.07.2018
bilde grasbrann.jpg

Grunna tørke og stor skogbrannfare har direktoratet for beredskap og samfunnstryggleik utarbeidd tips og råd til trygg bålbrenning, og generell informasjon du som innbyggjar må veta om bålbrenning. Informasjonen er også omsett til fleire språk. Les deg opp her: Du finn informasjonen i lenkjene under eller i menyen til høgre.

Thorough drought and high forest fire hazard, the Emergency Planning and Social Security Board has prepared tips and advice for safe firefighting, and general information you as residents need to know about firefighting. The information is also translated into several languages. Read up here: (You can find the information in the links below or in the menu to the right.

Norsk (PDF, 77 kB)

Français (PDF, 80 kB)

Nederlands (PDF, 79 kB)

Lietuvos (PDF, 93 kB)

Polski (PDF, 117 kB)

Español (PDF, 79 kB)

Deutsch (PDF, 81 kB)

English (PDF, 78 kB)

Publisert 05.07.2018

Roy Sørensen (44) er tilsett som ny områdeleiar vest i kommunalavdeling for helse og omsorg. Han er i dag avdelingssjukepleiar hjå Bergen Røde Kors, og har lang leiarerfaring frå Helse Bergen.

Roy Sørensen har også masterutdanning i helseøkonomi og helseleiing. Han tek til i stillinga i byrjinga av september. Me ynskjer Roy velkomen til oss.

Publisert 27.06.2018
Folkemusikk

Kr 75.000 skal delast ut frå Karen og Lars Helgelands Minnefond.

Publisert 25.06.2018

Resultata frå lokaldemokratiundersøkinga i Voss og Granvin er klare. Undersøkinga vart gjort mellom både innbyggjarar og folkevalde i mai.

Det er eit relativt omfattande talmateriale som no er publisert, og det viser at Voss skårar under eller nær gjennomsnittet for dei andre kommunane som har delteke i same undersøkinga landet over. Resultata er heilt ferske, og Voss kommune har så langt ikkje gått djupt inn i materialet. Det vil i samarbeid med KS bli gjennomgått og jobba med under eit felles kommunestyremøte til hausten.

 

Les resultata her:

Folkevalde Granvin

Folkevalde Voss

Innbyggjarar Granvin

Innbyggjarar Voss

Publisert 21.06.2018
samskott.jpg

Det er høve til å søke erstatning for avlingssvikt grunna klimatiske forhold. Grunna tørke har eindel bruk på Voss med skap sandjord oppnådd svært dårleg 1.slått. Er det sannsynleg at du vil få meir enn 30% avlingssvikt i løpet av vekstsesongen, kan du søke om avlingsskadeerstatning.

Frist for å søkje er 31.oktober og det er vekstseongen under eitt ein søkjer for. Det er viktig at du melder frå til kommunen så snart som råd om du opplever alvorleg avlingssvikt på 1.slotten, slik at det kan dokumenterast at dette skuldast klimatiske tilhøve. Har du notert tal lass i silo/ meter gras i silo/ tal rundballar frå tidlegare år (3-5 siste år) er dette nyttig å samanlikne med. Avlingsskade vert og rekna ut frå normtal fem/daa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange med sandjord har opplevd tørkeskader og avlingssvikt på førsteslotten. Det er viktig å melde fra til kommunen om en trur dette vil kunne utgjere meir enn 30% av normal avling i 2018.

Publisert 21.06.2018
Støttekontakt gruppetilbod

 

Voss kommune har ledige plassar i fleire av gruppetilboda som er starta i støttekontakttenesta. Du kan melde di interesse ved å kontakta Støttekontaktkoordinator i Voss kommune, Elizabeth Bell (elizabeth.bell@voss.kommune.no , tlf: 48 01 45 73). 

Det er også mogeleg å koma med innspel til andre aktivitetar som kan vera av interesse. Sjå link til fila for nyheitsbrevet for meir info og fleire tilbod.

Fant du det du lette etter?