Produksjonstilskot og tilskot til avløysing 2019 - del 1 15.mars

Det er to søknadsfrister og éin utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år. 1.mars kan du søke tilskot til husdyr, søknadsfrist er 15.mars. Dyretalet gjev også grunnlag for avløysartilskot 2019.

Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15. oktober, med telledato 1. oktober. Ved del 1 av søknaden er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusentar levere søknad.

Formålet med produksjonstilskot er "å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innanfor dei målsettingane som Stortinget har sett opp" (jf. forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket  § 1).

 

Er du ny søkjar?

Er du ny søkjar bør du kontakta kommunen i god tid før søknadsfristen. Det er eit vilkår for å kunne motta produksjons- og avløysartilskot at føretaket er registrert i Einingsregisteret innan søknadsfristen. Nye søkjarar må også i god tid sjå til at føretaket og er registrert i Landbruksregisteret. Landbruksregisteret visar kopling mellom føretak og landbrukseigedom og hentar informasjon om føretaket og verksemda frå Einingsregisteret. Det er ikkje mogleg å levera søknad om produksjonstilskot med mindre føretaket er registrert i Einingsregisteret.

 

Ta kontakt med kommunen om du har spørsmål om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid.

Meir informasjon finn du her

 Klikk for stort bilete

 

Fann du det du leita etter?