Nytt varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Geilane hyttefelt

I samsvar med plan- og bygningslova §12-8 vert det med dette varsla om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Geilane hyttefelt.

Planarbeidet er tidelgare varsla igangsett (2015), men på grunn av opphald i planarbeidet vert det sendt ut nytt varsel.

 

Varslingsbrev med meir informasjon finn de i Voss kommune sitt planregister søk på planident 2014013.

Fann du det du leita etter?