Kunngjering av plansak:

Detaljreguleringsplan for Haugsvik camping- plan til høyring og offentleg ettersyn med høyringsfrist 11.11.19

Formannskap/plan og økonomi vedtok i møte 12.09.19, sak 38/19, å legge detaljreguleringsplan for Haugsvik camping, ut til offentleg ettersyn.

Eventuelle merknader til planforslaget må sendast skriftleg innan den 11.11.19. til Voss kommune, postboks 145, 5701 Voss, eller på e-post : postmottak@voss.kommune.no

Dokument i plansak er tilgjengeleg på Servicetorget i Tinghuset på Voss, og på Voss kommune si heimeside; http://www.voss.kommune.no/ Gå inn på planregister, og søk på planident 2018009.