Høyring – Kommunal forskrift for vass- og avløpsgebyr i Voss herad gjeldande frå 01.01.2020

Framlegg til Kommunal forskrift for vass- og avløpsgebyr i Voss herad gjeldande frå 01.01.2020 vart lagt fram i Fellesnemnda i møte 13.09.2019.

Forskrifta kan sjåast på Voss Herad si heimeside https://vossherad.no/

Innspel må sendast til postmottak@voss.herad.no

Høyringsfrist er 31.10.2019.