Godkjende planar

Voss kommunestyre har i møte den 20.06.2019 godkjend fylgjande planar:                                         

  • Sak 15/19­ - Detaljreguleringsplan for Voss husflidskule, planident 2014009.                                                       
  • Sak 16/19- Områdereguleringsplan for Mørkveslia, planident 2016012. I sak 16/19 vart det også godkjent nye adressenamn. 

Dokument i overnemde plansaker finn du i planregisteret og i Servicetorget på Tinghuset.