Kunngjeringar
Publisert 03.05.2019

Som ein del av Voss kommune si satsing på klimatiltak vil kommunen tilby gratis sykkelsjekk hjå Sporten Voss i AMFI, frå måndag 29 april. Bremsar og gir vil bli justert, sykkelen vil bli smurt, og lufttrykk i dekk blir justert. Dersom det blir registrert feil på sykkelen vil kunden få informasjon om dette.

NB! Fyrstemann til mølla.
Innlevering av syklar kan kun skje etter avtale med butikken, tlf. 56530610.

Publisert 15.03.2019

Voss kommune treng fleire vikarar i barnehage/skule/SFO. Søknadsskjema finn du her. (PDF, 145 kB)

Publisert 12.03.2019

I samsvar med plan- og bygningslova §12-8 vert det med dette varsla om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Geilane hyttefelt.

Planarbeidet er tidelgare varsla igangsett (2015), men på grunn av opphald i planarbeidet vert det sendt ut nytt varsel.

 

Varslingsbrev med meir informasjon finn de i Voss kommune sitt planregister søk på planident 2014013.

Publisert 22.02.2019

Helgatun fjellpensjonat – Godkjent plan

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Voss Kommunestyre i møte 14.02.19, sak 3/19, godkjent detaljreguleringsplan for Helgatun fjellpensjonat, planid 2017005.

Dokument i plansak er tilgjengeleg på Servicetorget i Tinghuset på Voss, og i planregisteret under planident 2017005. 

Publisert 08.02.2019

Institusjonsopphald

Inntil 75% av grunnbeløpet i folketrygda

Inntil 85% av inntekter utover grunnbeløp

Maksimal betaling pr. månad:
 

Sjukeheim kr 60.000
Aldersheim kr 45.000
Dag-/nattopphald i institusjon kr 85 pr dag
Dagtilbod, aktivisering (ny) kr 150 pr dag
Korttidsopphald kr 165 pr dag
Tryggleiksplass Hagahaugen kr 244 pr dag
Tryggleiksplass Hagahaugen kr 5.200 pr mnd