Kunngjeringar
Publisert 01.03.2019

Frå 2010 vert det skrive ut eigedomsskatt i heile kommunen. Kommunestyre har i sak 45/18 vedteke at for 2019 vert skattesatsen for bustad- og fritidseigedommar 3,0 promille utan bruk av botnfrådrag og 7 promille for næringseigedomar.

I medhald av lov om eigedomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29 og kommunale vedtekter, er eigedomsskattelista lagt ut til offentleg ettersyn i Servicetorget på Tinghuset i 3 veker frå 28. februar – 22. mars 2019. Eigedomsskattelista finn du også her.

 

Skattebeløpet forfell i 3 ulike terminar slik: 1.termin:  15. mars ,  2. termin:  15. juni og 3 termin 15. oktober.
Klagefrist for 2019 er innan 12.april.

Publisert 01.03.2019

Kommunale avgifter forfell til betaling i 3 terminar slik:   

1. termin:  15. mars ,  2. termin:  15. juni og 3. termin 15. oktober.

Publisert 22.02.2019

Helgatun fjellpensjonat – Godkjent plan

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Voss Kommunestyre i møte 14.02.19, sak 3/19, godkjent detaljreguleringsplan for Helgatun fjellpensjonat, planid 2017005.

Dokument i plansak er tilgjengeleg på Servicetorget i Tinghuset på Voss, og i planregisteret under planident 2017005. 

Publisert 08.02.2019

Institusjonsopphald

Inntil 75% av grunnbeløpet i folketrygda

Inntil 85% av inntekter utover grunnbeløp

Maksimal betaling pr. månad:
 

Sjukeheim kr 60.000
Aldersheim kr 45.000
Dag-/nattopphald i institusjon kr 85 pr dag
Dagtilbod, aktivisering (ny) kr 150 pr dag
Korttidsopphald kr 165 pr dag
Tryggleiksplass Hagahaugen kr 244 pr dag
Tryggleiksplass Hagahaugen kr 5.200 pr mnd
Publisert 25.01.2019

Sjukehusvegen 15, 5705 Voss

Tlf. 99207101 :

Tysdag og torsdag kl.08:00 – 15:00

Det er mogeleg å henta og levera hjelpemiddel desse dagane, meld saker pr. telefon eller på e-post til hjelpemiddel@voss.kommune.no

For meir informasjon sjå heimesida til Voss kommune under Helse og omsorg – tilbod om nedsett funksjonsevne – tekniske hjelpemiddel

Fann du det du leita etter?