Kunngjeringar
Publisert 03.09.2015

Det er eit aukande behov for støttekontakt i Voss kommune. Me trenge støtte og treningskontakter for born, unge vaksne og eldre. Me søkjer etter menn og kvinner over 18 år, som har energi til overs til å gi andre ein betre kvardag. Du får godtgjersla, rettleiing og ein verdsatt og innhaldsrik erfaring. Ta kontakt med Elizabeth Bell på elizabeth.bell@voss.kommune.no. Telf:48 01 45 73

Publisert 01.09.2015

Alle kommunar i Noreg har ei legevaktordning for øyeblikkeleg helsehjelp heile døgnet.
Når du ringjer 116 117 kjem du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppheld deg.
Er det akutt og står om liv, ring 113.

 

Publisert 27.08.2015

Ledige barnehageplassar: Det er nokre ledige barnehageplassar i Gjernes, Bordalen og Hagahaugen barnehage. Er du/de interessert i barnehageplass i ein av desse barehagane, så ta kontakt med Voss kommune på tlf. 56519545. 

Publisert 10.07.2015

 

 

Publisert 03.07.2015

Voss kommune innfører 14. juli eit nytt høgdegrunnlag; NN2000 for sine kartdata.

 

Informasjon om NN2000. (PDF, 282 kB)