Kunngjeringar
Publisert 01.09.2015

Alle kommunar i Noreg har ei legevaktordning for øyeblikkeleg helsehjelp heile døgnet.
Når du ringjer 116 117 kjem du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppheld deg.
Er det akutt og står om liv, ring 113.

 

Publisert 27.08.2015

Ledige barnehageplassar: Det er nokre ledige barnehageplassar i Gjernes, Bordalen og Hagahaugen barnehage. Er du/de interessert i barnehageplass i ein av desse barehagane, så ta kontakt med Voss kommune på tlf. 56519545. 

Publisert 10.07.2015

 

 

Publisert 03.07.2015

Voss kommune innfører 14. juli eit nytt høgdegrunnlag; NN2000 for sine kartdata.

 

Informasjon om NN2000. (PDF, 282 kB)

 

Publisert 08.01.2015

Voss Kommunestyret har i møte 11.12.2014, sak  103/14, godkjent adressenamn for 46 adresse/vegnamn for stølar, hytter og spreidd busetnad som tidlegare ikkje er adresserte  i Raundalsområdet, Hangursområdet m.m., Viki – Bordalen og Vossestrand.

Dokumenta er også lagt ut på servicetorget på Tinghuset. 

Fann du det du leita etter?