Kunngjeringar
Publisert 16.08.2019

Seniorrådet har møte måndag 19.08.2019 kl. 14:00 i møterom Skjeldal

Utval for formannskap/plan og økonomi har møte torsdag 22.08.2019 kl. 12:00 i Kommunestyresalen.

Publisert 13.08.2019

Hausten 2019 vil NAV Voss vera stengt fylgjande dagar:

  • 4. september
  • 5. september
  • 11.september
  • 15.oktober
  • 6.november
Publisert 09.08.2019

Grunnskulane i Voss kommune startar det nye skuleåret måndag 19. august.

Publisert 05.07.2019

I medhald av plan- og bygningslova § 12–8 vert det varsla igangsetting av reguleringsarbeid på; Nedkvitnesvegen 7, i Skulestadmo i Voss Kommune, del av gnr/bnr 53/5 og gnr/bnr 53/4.

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for dyreklinikk og hybelhusvære med tilhøyrande infrastruktur.

Plandokument, planident 2019003

Frist for å komme med innspel er 28. 08.2019. Innspel skal sendast til BRUKET arkitektur AS, postboks 123, 5701 Voss eller post@bruketark.no.

Publisert 28.06.2019

Voss kommunestyre har i møte den 20.06.2019 godkjend fylgjande planar:                                         

  • Sak 15/19­ - Detaljreguleringsplan for Voss husflidskule, planident 2014009.                                                       
  • Sak 16/19- Områdereguleringsplan for Mørkveslia, planident 2016012. I sak 16/19 vart det også godkjent nye adressenamn. 

Dokument i overnemde plansaker finn du i planregisteret og i Servicetorget på Tinghuset.

Fann du det du leita etter?