Kunngjeringar
Publisert 15.02.2019

Kontrollutvalet har møte 19.02.2019 kl. 09:00 i Kommunestyresalen.

Utval for formannskap/plan og økonomi har møte 21.02.2019 kl. 12.00 i Kommunestyresalen.

Publisert 08.02.2019

Institusjonsopphald

Inntil 75% av grunnbeløpet i folketrygda

Inntil 85% av inntekter utover grunnbeløp

Maksimal betaling pr. månad:
 

Sjukeheim kr 60.000
Aldersheim kr 45.000
Dag-/nattopphald i institusjon kr 85 pr dag
Dagtilbod, aktivisering (ny) kr 150 pr dag
Korttidsopphald kr 165 pr dag
Tryggleiksplass Hagahaugen kr 244 pr dag
Tryggleiksplass Hagahaugen kr 5.200 pr mnd
Publisert 08.02.2019

Utval for nærings og tiltaksarbeid  har møte tysdag 12.02.2018 kl.15:00 på Voss brannstasjon.

Felles kommunestyremøte for Granvin herad og Voss kommune 14.02.2019 kl. 12:00  på Voss  kulturhus.

Kommunestyre har møte torsdag 14.02.2019 kl. 15:00 i Kommunestyresalen.

Publisert 08.02.2019

Utval for miljø og kultur (MKU) tek sikte på å fordela kommunale kulturmidlar til Born og unge, Song og musikk, Festivalar og Anna kulturarbeid i mai-møtet.  Dette blir hovudfordelinga i 2019 for Born og unge,  Song/musikk og festivalar. Tilskot av kulturmidlane kan gjevast til Vanleg lagsdrift – Nye tiltak – Tidsavgrensa Prosjekt – Leiaropplæring.

Søknadsskjema finn du her. Same stad finn de òg retningslinjer for kommunale kulturtilskot.

Søknadsfrist: 1. mars 2019.

Publisert 01.02.2019

Tysdag 5.februar startar me opp att i kafeen, med musikk og allsong, frå ca kl. 11.00. Mat og kaffi/te, som vanleg.

Alle velkomne!

Fann du det du leita etter?