Kunngjeringar
Publisert 20.08.2018

Prosjekt for innsamling av piggtråd i Voss pågår. Piggtråd samla inn fra innmark og utmark leveres IHM. IHM veg piggtråden og dokumenterer at den er levert. Dokumentasjon levers Voss kommune, næringsavdelinga v/ Kari Mostad (kari.mostad@voss.kommune.no) som betaler ut kr 4 pr. meter piggtråd (omrekna 40 g pr. meter piggtråd). Innsamla piggtråd gjev også grunnlag for rabatt på ny tråd/gjerde hos Felleskjøpet.  

Gjer ein jobb for å rydde opp i farlege gjerder!

Publisert 17.08.2018

Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket «SMIL». Søknadsfrist for restpott er 1.september

Tilskot til Utsiktsrydding, søknadsfrist 1.september.

Publisert 14.08.2018

med føremål å yta økonomisk støtte til kulturelle tiltak i Voss kommune som i det vesentlege tener til styrking av folkemusikken, målarkunsten og kunsthandverket.

Frist for søknad om midlar frå legatet er 30. september.

Søknad vert å senda på e-post : postmottak@voss.kommune.no eller til Voss kommune p.b.145, 5701 Voss. Kontaktperson Gro Sølvberg, tlf 56519400

Publisert 10.08.2018
Jernbanen

Årsaka er at  Norsk Jernbanedrift skal foreta arbeid med innheising av dei nye åkene på Voss stasjon, samt omlegging og rivning av dei gamle.

 

Stengninga vert gjort slik at NJD  får plass til mobilkranen, byggja åkene, samt å bora fundamentene utan å måtte  stå i sporet.

Det medfører at  25 parkeringsplassar  langs gjerdet mot jernbanelinja må stengast for ein periode.  Sjå skravert felt på bildet.

 

Publisert 09.08.2018

Gåande mellom Voss stasjon og bussoppstillingsplass ved Fengselstomta skal frå samme dato nytta denne "mellombels nyoppretta" gangvegen bak Søreide/Rokneparken.

Ber gåande og køyrande  respektera skilting  og anvisning på plassen.

Ver obs på at endringar vil skje i dette området ettersom byggeaktiviteten skrir fram.

Bak Bodega vert kun nokre få parkeringsplassar att i dette området.

Fann du det du leita etter?