Kunngjeringar
Publisert 14.12.2018

Utval for formannskap/plan og økonomi har møte torsdag 20.12.2018 kl. 12:00 i kommunestyresalen

Publisert 13.12.2018

Opningstider Tinghuset :

 

Jolaftan 24/12 kl. 08.00-12.00
Torsdag 27/12 kl. 10.00-13.00
Fredag 28/12 kl. 10.00-13.00
Nyttårsaftan 31/12 kl. 10.00-12.00

 

Opningstider NAV :

 

Jolaftan 24/12 kl. 10.00-12.00
Torsdag 27/12 kl. 10.00-12.00
Fredag 28/12 kl. 10.00-12.00
Nyttårsaftan 31/12 kl. 10.00-12.00

 

Vi ynskjer alle ein god jol og eit godt nytt år.

 

 

Publisert 07.12.2018

Godkjent plan:

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Voss Kommunestyre i møte 22.11.18, sak 40/18, godkjent detaljreguleringsplan for Nyre 2, planident 2015004. Dokument i plansaka er tilgjengeleg på Servicetorget i Tinghuset på Voss, og på Voss kommune si heimeside; http://www.voss.kommune.no/ Gå inn på planregister, og søk på planident 2015004.

 

Godkjent utbyggingsavtale:

I medhald av plan- og bygningslova § 17 har Voss Kommunestyre i møte 22.11.18, sak 41/18, godkjent utbyggingsavtale Russarvegen for gnr 196 bnr 46.

Dokument i saka er tilgjengeleg på Servicetorget i Tinghuset på Voss, og på Voss kommune si heimeside; http://www.voss.kommune.no/ Gå inn på aktuelt-og-kunngjeringar.

Publisert 30.11.2018

Voss kommune treng fleire vikarar i barnehage/skule/SFO. Søknadsskjema finn ein på www.voss.kommune.no – oppvekst - sjølvbetjening – skjemaoversikt

Fann du det du leita etter?