Stølar og gardar i eldre tid - Gunnstein Akselberg

tysdag 28. mai 2019, 18:00 - 21:00

Informasjon

Tilhøvet mellom naturnamn og kulturnamn, i forhold til busetjing, gardar og stølar er eit tema som har vorte svært aktuelt for oss i samband med arbeidet med stølsturane. Og kanskje undrar fleire enn oss seg på mangt og mykje tilknytt kulturhistoria vår? Som til dømes kvifor ein busette seg og korleis stadnamn vart til i eldre tid?

Eller har du kanskje stundom lurt på kvifor det er nytta ulike nemningar, som veten, horgi, eggi, og kamben, på same type naturforhold?
 

Voss Utferdslag inviterer Gunnstein Akselberg, vossing og professor i nordisk språkvitenskap, til å fortelje om tilhøvet mellom naturnamn og kulturnamn.
 

Velkomen til ein triveleg og lærerik kveld med oss.


 

Nettstad: https://www.facebook.com/events/2385445088351840/

Stad

Voss gamle kino
 

Nettstad: http://

Kontakt

Voss Utferdslag
Vangsgata 14,  5700 Voss

E-post : voss.utferdslag@visitvoss.no

Nettstad http://vossutferdslag.no

Legg til hendinga i din kalender

Filter

Søk

Filter

Søk