Mari Midtli - Draumkvedet

onsdag 23. januar 2019, 19:00 - 20:00

Informasjon

Mari Midtli frå Sel i Gudbrandsdalen er trass i sin unge alder rekna som ein av dei fremste folkesongarane i landet i dag. Ho syng det storslåtte Draumkvedet, som står i ei særstilling mellom mellomalderballadane våre, og som er det norske bidraget til visjonsdiktinga der òg Dantes Divina Commedia høyrer heime. Billettsal i døra - barn og skuleungdom/studentar gratis.

 

Pris vaksen: 200

Nettstad: http://www.vosskulturkalender.no/hending/10063/mari-midtli-syng-draumkvedet

Stad

Vangskyrkja
 

Kontakt

Ole Bull Akademiet
 

Legg til hendinga i din kalender

Filter

Søk

Filter

Søk