Oversikt over tilsette


8. Rådmannens Stab - Informasjonsavdeling - IT-avdelinga

Ansatte i avdelingen IT-avdelinga
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT Lærling 56 52 56 55 992 19 246