Næring og landbruk

Herheim, Vossestrand. - Klikk for stort bileteHerheim, Vossestrand. Svein Ulvund

 

 

Næringsavdelinga i kommunen har som mål å vera eit serviceorgan for næringslivet i vid tyding. Avdelinga er sekretæriat for Kraftfondet (NFO). Avdelinga har omfattande forvaltningsoppgåver knytt til ma. fylgjande lover: jordlov, skogbrukslova, odelslov og konsesjonslov.

Til høgre finn du lenker dei ulike avdelingane under næring og landbruk.

 

Siste nyhende:

 

grøfting (002).JPG Søk dreneringstilskot

Drenering av jordbruksjord er viktig for å betre dei agronomiske tilhøva i jorda og for å redusere utslepp av klimagassar.

 

 

Sau (2).JPG Søk regionalt miljøtilskot

Frist for å søkje Regionalt miljøtilskot (RMP) for føretaka er 20.september.

Fann du det du leitte etter?
 
Login for redigering