Eigedomsskatt i Voss kommune

Eigedomsskatt.jpg - Klikk for stort bilete Kommunestyret gjorde vedtak om eigedomsskatt i heile kommunen f.o.m. skatteåret 2010. Eigedomsskatten vert skriven ut i samsvar med eigedomsskattelova, samt vedtekter vedtekne av kommunestyret.

Alle eigedommar som skal ha eigedomsskatt, får fastsett ein takst som skal tilsvara antatt marknadsverdi pr. 01.01.2010. Kommunestyret fastsette eigedomsskattesatsen for 2017 til 3,0 promille for bustadeigedomar, utan bruk av botnfrådrag, og 7 promille for næringseigedomar.

 

I fylgje eigedomsskattelova, skal alminneleg taksering skje kvart 10. år. Sist Voss kommune gjennomførte alminneleg taksering, var i 2010. Dette var ein eineståande sjanse til å få rydda opp i Matrikkelen, noko som i tillegg førte til meir rettferdig fakturering av gebyr for vatn, avløp og eigedomsskatt.

 

Eigedomsskatt 2018

Frå 2010 vert det skrive ut eigedomsskatt i heile kommunen. Kommunestyre har i sak 67/17 vedteke at for 2018 vert skattesatsen på bustadeigedommar 3,0 promille utan bruk av botnfrådrag og 7 promille for næringseigedomar.

I medhald av lov om eigedomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29 og kommunale vedtekter, vert eigedomsskattelista lagt ut til offentleg ettersyn i Servicetorget på Tinghuset og på heimesida til Voss kommune  i 3 veker frå 27. februar – 21. mars 2018.  

Skattebeløpet forfell i 3 ulike terminar slik:

 

1.termin:  15. mars ,  2. termin:  15. juni og 3 termin 15. oktober.

 

Lenke til elektronisk søknadsskjema :   Eigedomsskatt - søknad om nedsetting eller ettergiving av eigedomsskatt

 

 

 

Fann du det du leitte etter?
 
Login for redigering