Oppvekst

Barn - Klikk for stort bilete   Kommunalavdeling oppvekst har ansvar for fylgjande einingar i Voss kommune:

  • Barnehage (9 kommunale og 10 private, i tillegg til ein open barnehage)
  • Skule (12 til saman, inkludert ein rein ungdomsskule og ein leirskule)
  • Vaksenopplæring og logopedi
  • Flyktningteneste
  • PPT
  • Barnevern
  • Helsestasjon og skulehelseteneste

Kommunalavdelinga er organisert med ein stab under kommunalsjef og økonomikonsulent, og med sjølvstendige einingar.  

Oppvekst
Fann du det du leitte etter?
 
Login for redigering