Skjenkesaker

  Voss kommune tek imot søknader som skildra i alkohollova.

Skog (Voss kommune) - Klikk for stort bilete Nils Helge Kvamme

 

Ansvaret for skjenkesaker er i dag lagt til kommunalavdeling for kultur og fritid, og knytt til SLT-arbeidet. Sakshandsamar har all kontakt med næring, skjenkekontrollen i Kvam og sakshandsaming av nye søknader. Nye søknader skal ha fråsegn frå Politi, NAV, skattemyndigheitene, brannvern og Av-og-Til-koordinator. 
 
 
Fann du det du leitte etter?
 
Login for redigering