Fyrste møte i mellombels fellesnemnd

MellombelsFellesnemnd.jpg - Klikk for stort bilete

 

Mellombels fellesnemnd har vedteke både styringsdokument og prosjektplan (PDF, 249 kB) for jobben med å byggja ein ny kommune, beståande av Voss og Granvin. Møtet i nemnda var halde på Voss onsdag, og var det fyrste ordinære møtet i mellombels fellesnemnd.

Utover å vedta styringsdokument og framdriftsplan, konstituerte mellombels fellesnemnd seg, med ordførar Hans-Erik Ringkjøb som leiar og ordførar Ingebjørg Winjum som nestleiar.

Arbeidsutvalet vart også vedtatt, der sit ordførarane rådmennene i dei to kommunane. Partsamansett utval vart vedteke, med fylgjande medlemer:

Frå Voss:

1. Hans Erik Ringkjøb, leiar

2. Sigbjørn Hauge

3. Bjørg Djukastein 

1. vara: Jorunn Ytrefjord

2. vara: Knut Ståle Kvissel 

3. vara: Arne Mossefinn 

Frå Granvin

1. Ingebjørn Winjum, nestleiar

2. Hans Jacob Mæland

1. Lars Brekke (vara) 2. Marianne Espeland (vara) 3. Atle Seim (vara)

3. Annlaug H. Såkvitne

1. vara: Knut Endre Folkedal

2.vara: Martin Hamre

3. vara: Erling Bruvik

Frå dei tilsette: To hovudttillitsvalde frå Voss, to hovudtillitsvalde frå Granvin.

Nemnda drøfta også prinsipp for samarbied, samordning og gevinstrealisering, møtegodtgjersle, møteplan og prinspipp kring prosjektleiing.

 

 

Sist endra 22.03.2017
Nyhende karusell forsiden
Fann du det du leitte etter?
 
Login for redigering