Ny kommune frå fjord til fjord

voss-granvin.png - Klikk for stort bilete

 

Fyrste spadetak mot nye Voss

Det var god stemning under Voss og Granvin sitt felles formannskapsmøte på Voss torsdag. Møtet markerer på mange måtar starten på den store prosessen som skal munna ut i ein ny kommune som skal vera i full drift 1. januar 2020.

Dei to kommunane Granvin og Voss skal formelt leggast ned, og ein ny kommune skal byggjast, med det beste frå både Voss og Granvin. Det neste som no skjer er at kommunestyret i Granvin (15. februar) og  Voss (16. februar) gjer vedtak om å oppnemna fellesnemnda, som skal vera øvste organ i samanslåingsprosessen.

 

Kake avslutta møtet mellom Granvin og Voss. Ordførarane fekk forsyna seg fyrst - Klikk for stort bilete

 

Kring bordet var det fleire politikarar både frå Voss og Granvin som framsnakka den nye kommunen, og peika på at prosessen både vert spennande og opnar nye moglegheiter.

 

Eit av mange spørsmål vil vera kva kommunevåpen den nye kommunen skal ha. - Klikk for stort bilete

 

Til dette møtet har rådmann Einar Hauge i Voss og rådmann Trude H. Letnes i Granvin herad skrive eit større notat om kommunesamanslåinga, der dei tek for seg mellom anna både bakgrunn for kommunestrukturen, prosjektorganisasjon og dei ulike rollene til dei ulike aktørane som skal delta i arbeidet med å byggja ein ny kommune. Notatet er tenkt som grunnlag for diskusjon i det felles formannsakpsmøtet. Notatet finn du ved å klikka her (DOCX, 82 kB), eller i menyen til høgre.

 

 

 

Voss og Granvin vil slå seg saman til ein ny kommune. Dei to kommunane vil før jul gå i samtalar for å leggja ein plan for den vidare prosessen.

 

Det er ein stor jobb å slå saman to kommunar til ein, og det er mange avklaringar som må på plass. I første omgang skal det leggjast ein plan for den vidare prosessen, og dette arbeidet er alt i gang.

 

20. desember var det møte mellom ordførar og rådmann i Voss og Granvin. Møtereferatet finn du her (DOCX, 95 kB), eller i menyen til høgre.

 

Denne sida vil bli fortløpande oppdatert med informasjon om kommunesamanslåinga.

 

 

Sist endra 02.02.2017
Fann du det du leitte etter?
Politisk handsaming (1)
Eksterne lenker
 
Login for redigering