Ny kommune frå fjord til fjord

voss-granvin.png - Klikk for stort bilete

1. januar 2020 er Voss kommune og Granvin herad slått saman til ein ny, stor kommune, som strekkjer seg frå fjord til fjord. Fram til det er kome kongeleg resolusjon om samanslåinga, vil arbeidet med å førebu samanslåinga bli styrt av ei mellombels fellesnemnd, med medlemer frå Voss kommunestyre og Granvin heradsstyre. på denne sida vil du finna relevant informasjon, dokument og protokollar frå arbeidet med samanslåinga. Sida vert oppdatert fortløpande.

Styringsdokument og framdriftsplan på plass

Mellombels fellesnemnd vedtok på sitt første møte både styringsdokumentet og framdriftsplanen for jobben med å byggja ein ny kommune, beståande av Voss og Granvin.

Utover å vedta styringsdokument og framdriftsplan, konstituerte mellombels fellesnemnd seg, med ordførar Hans-Erik Ringkjøb som leiar og ordførar Ingebjørg Winjum som nestleiar. Medlemene i mellombels fellesnemnd er:

Frå Voss:

1. Hans Erik Ringkjøb, leiar

2. Sigbjørn Hauge

3. Bjørg Djukastein 

1. vara: Jorunn Ytrefjord

2. vara: Knut Ståle Kvissel 

3. vara: Arne Mossefinn 

Frå Granvin

1. Ingebjørn Winjum, nestleiar

2. Hans Jacob Mæland

1. Lars Brekke (vara) 2. Marianne Espeland (vara) 3. Atle Seim (vara)

3. Annlaug H. Såkvitne

1. vara: Knut Endre Folkedal

2.vara: Martin Hamre

3. vara: Erling Bruvik

Frå dei tilsette: To hovudttillitsvalde frå Voss, to hovudtillitsvalde frå Granvin.

Arbeidsutvalet vart også vedtatt, der sit ordførarane og rådmennene i dei to kommunane.

 

 

Mellombels fellesnemnd på Voss onsdag. - Klikk for stort bileteMellombels fellesnemnd på Voss onsdag.

 

Fyrste spadetak mot nye Voss

Det var god stemning under Voss og Granvin sitt felles formannskapsmøte på Voss torsdag 2. februar. Møtet markerte på mange måtar starten på den store prosessen som skal munna ut i ein ny kommune som skal vera i full drift 1. januar 2020.

Dei to kommunane Granvin og Voss skal formelt leggast ned, og ein ny kommune skal byggjast, med det beste frå både Voss og Granvin. Det neste som no skjer er at kommunestyret i Granvin (15. februar) og  Voss (16. februar) gjer vedtak om å oppnemna fellesnemnda, som skal vera øvste organ i samanslåingsprosessen.

 

Kake avslutta møtet mellom Granvin og Voss. Ordførarane fekk forsyna seg fyrst - Klikk for stort bilete

 

Kring bordet var det fleire politikarar både frå Voss og Granvin som framsnakka den nye kommunen, og peika på at prosessen både vert spennande og opnar nye moglegheiter.

 

Eit av mange spørsmål vil vera kva kommunevåpen den nye kommunen skal ha. - Klikk for stort bilete

 

Til dette møtet har rådmann Einar Hauge i Voss og rådmann Trude H. Letnes i Granvin herad skrive eit større notat om kommunesamanslåinga, der dei tek for seg mellom anna både bakgrunn for kommunestrukturen, prosjektorganisasjon og dei ulike rollene til dei ulike aktørane som skal delta i arbeidet med å byggja ein ny kommune. Notatet er tenkt som grunnlag for diskusjon i det felles formannsakpsmøtet. Notatet finn du ved å klikka her, eller i menyen til høgre.

Sist endra 03.05.2017
Fann du det du leitte etter?
Politisk handsaming (1)
Eksterne lenker
 
Login for redigering