Natur og miljø

x - Klikk for stort bilete  

Tema innan natur og miljø:

Avfallshandtering

Renovasjon, kompostering, farleg avfall, gjenvinningsstasjonar.

 

Energi

Informasjonssider og straum og energi.

 

Forureining og stråling

Emnet omfattar grunnforureining, luftforureining, støy, strålevern og vassforureining.
 

Naturforvaltning

Kommunen har ansvar for mellom anna viltforvaltning, jegerprøva og motorferdsle i utmark.

Fann du det du leitte etter?
 
Login for redigering