Kontaktinformasjon

Voss kommune
Uttrågata 9
Postboks 145
5701 Voss

 

Org.nr.    960 510 542
Tlf:           56 51 94 00
Epost:     postmottak@voss.kommune.no
Kontonr:  3201.46.70954

 

Under finn du telefon og epostadressar til avdelingar i kommunen og andre nyttige instansar.

 

Send oss ei melding

  

Kontaktinformasjon
Brannvernpostmottak@voss.kommune.no56 51 46 80
Brannvern vakt-tlf99 20 71 72
Byggesakbyggesak@voss.kommune.no48 01 45 84
Oppmålingoppmaling@voss.kommune.no56 51 94 00
Planpostmottak.planavdelinga@voss.kommune.no56 51 94 00
Renseanleggrenseanlegg@voss.kommune.no56 51 63 10
Teknisk vakt, vatn, avløp, vegdriftpostmottak.vegdrift@voss.kommune.no95 26 20 60
OPPVEKST
Barnevernpostmottak.barnevern@voss.kommune.no56 52 13 10
Flyktningtenestaflyktningtenesta@voss.kommune.no95 26 20 71
Helsestasjon og skulehelsetenestapostmottak.helsestasjon@voss.kommune.no56 53 30 40
PPTpost.ppt@voss.kommune.no56 51 47 80
Stabpostmottak@voss.kommune.no56 51 94 00
Vaksenopplæring og logopedivoss.vaksenopplering@voss.kommune.no56 51 94 90
481 31 149
HELSE OG OMSORG
Hagahaugen56 52 06 30
NAVnav.voss@nav.no55 55 33 33
Rus og psykiatritenesta48014570
Tildelingskontoret56 52 13 00
Vetleflaten56 53 12 00
Voss sjukeheim56 52 15 00
Vossestrand omsorgstun56 52 90 60
Heimesjukepleien sone aust95 26 20 38
Heimesjukepleien sone vest95 26 20 08
KULTUR OG FRITID
Bibliotekkof.bib@voss.kommune.no56 51 94 90
Kinokof.kino@voss.kommune.no56 51 94 80
Kultur og fritidkof@voss.kommune.no56 51 94 00
Kulturhuspostmottak.kulturhus@voss.kommune.no56 51 94 90
Kulturskulenkulturskule@voss.kommune.no404 16 204
STAB
Arkiv/dokumentsenterpostmottak@voss.kommune.no56 51 94 00
Løn og personallon@voss.kommune.no56 51 94 00
Servicetorgservicetorget@voss.kommune.no56 51 94 00
Skatteoppkrevjarskatt@voss.kommune.no56 51 94 00
Økonomipostmottak.okonomi@voss.kommune.no56 51 94 00
KYRKJA
Kyrkjekontoretpost@voss.kyrkja.no56 52 38 80
PARKERING
Voss Parkeringparkering@voss.kommune.no95 26 20 42
NAUDTELEFONAR
Brann110
Medisinsk naudhjelp113
Politi112
VIKTIGE TELEFONNUMMER
Legevakt116 117
Voss brannstasjon56 51 46 80
Voss lensmannskontor56 52 87 00
Voss sjukehus56 53 35 00
ANDRE NYTTIGE TELEFONNUMMER
Hjelpemiddellager for funksjonshemma99 20 71 01
Likningskontor800 80 000
Mattilsynet22 40 00 00
Renovasjon - IHMihm@ihm.no56 52 99 00
Skada vilt56 52 87 00
Statens Kartverkpost@kartverket.no08700
Statens Strålevernnrpa@nrpa.no67 16 25 00
Statens Vegvesenfirmapost.vest@vegvesen.no02030
Tannlegeteneste56 52 36 00
Veterinær56 51 54 00
Voss Energifirmapost@vossenergi.no56 52 83 00
Sist endra 14.11.2017
Fann du det du leitte etter?
 
Login for redigering