Sundve skule
Klikk på bileteta for større format
Sundve barnehage
Sundve barnehage 1
Sundve barnehage
Sundve barnehage 2

Sundve skule

Skulen ligg på Vossestrand i Voss kommune om lag 20 km nord for Vossevangen. Stamvegen mellom Oslo og Bergen, riksveg 16, går like forbi.

Elevane i barneskulen kjem frå Sundve og Myrkdalen krins, medan elevane i ungdomsskulen også kjem frå Jordalen og Oppheim . Samla elevtal dei siste åra har lege rundt 120. Barnesteget er fådelt. Ungdomssteget har om lag 20 elevar pr. klasse.  1. -4 klasse har SFO tilbod.

Sundve skule sin visjon er: Ein god stad å vera, ein god stad å læra.

Det overordna målet er tryggleik, trivsel, læring og utvikling for alle. All aktivitet skal ha dette som grunnlag.

Strategisk utviklingsplan for 2010 -2014 har som mål:

  • Å skapa eit godt læringsmiljø for utvikling av heilskapleg kompetanse i samarbeid mellom elev, heim og skule. Å utvikla skulen som lærande organisasjon.

Vi vil i perioden arbeida med:

  1. Digital kompetanse - It`s learning
  2. Læringsmiljø
  3. Realfag

Vi vektlegg arbeidet med K06 der hovudfokuset er å læra. Å kvalitetssikra og vidareutvikla organisasjonen er sentralt for alle tilsette.

Skulen  er utvida og påbygd i fleire etappar, administrasjon- og personal-avdelinga som det siste og beste. Planarbeid for nytt skulebygg er i gang (Haust 2011)

Uteområda våre er gode og vert nytta til variert aktivitet både sommar og vinter. Ballbingen, som ligg i tilkyting til kommunal idrettsplass, vert flittig brukt.


Kontaktinformasjon
Sundve skule
Vossestrandvegen 714
5713 Vossestrand

Telefon 56530530
SFO 56530539
E-post: sundve.skule@voss.kommune.no

Rektor: Arnulv Ringheim
Undervisningsinspektør: Kari D. Dregelid

Publisert av Per Backer. Sist endra 17.08.2011
   
Telefon :
56530530
Bunnhjørne
Levert av ACOS AS
Ansvarleg redaktør Einar Hauge      Telefon 56519400      E-post: postmottak@voss.kommune.no