Nyhende
Publisert 02.02.2018
20180201_182942.jpg

 

 

 Leiar i MKU ,Vidar Skeie, delte ondsdag kveld ut Voss kommune sin Miljøvernpris til Kari Bye.

Publisert 25.01.2018

Vil du bli flinkare til å søkja midlar til organisasjonen eller foreininga di? Då bør du bli med på kurs i Tilskuddsportalen, tysdag 27. februar kl. 18-20 i kantina på Tinghuset.

Påmeldingsfrist innan 15. februar

Meld deg på her.

Publisert 10.01.2018
Torget

Kommunestyret vedtok i haust ein vesentleg reduksjon i prisane for torgleige, samt avvikling av faste plassar/årsleige på torget.

 

Publisert 17.11.2017

Informasjon til føresette.

 

Me har hatt nokre vanskar i samband med utsending av brev om Skuleinnmelding. Me vonar at det meste skal vera i orden no.

 

Invitasjonen ligg under "Portal for oppvekst"

 

NB! Brevet si overskrift er feil – det står melding om barnehageplass, men gjeld altså skule

 

Med helsing

Voss kommune, Kommunalavdeling Oppvekst.

17.11.2017. RJ.

Publisert 10.08.2017
Evanger skule

 

 

Torsdag 17. august står 195 spente 1. klassingar klare for sin alle første dag på skulen. Flest 1. klassingar er det på Vangen skule, med 47. På Palmafossen skal 35 1. klassingar byrja på skulen.

Det er kommunalavdeling for Oppvekst som har ansvaret for både skule og barnehage. Det er mykje nytt frå avdelinga i samband med at eit nytt skuleår startar. Du kan lesa alt om det her (PDF, 235 kB), eller i menyen til høgre. 

 

Grunnskulane i Voss kommune startar det nye skuleåret torsdag 17. august 2017. Elevane møter slik:

 

Bjørgum skule: 1. klasse møter kl. 08.45. 2.-7. klasse møter kl. 08.30. SFO kl. 7.30-8.30 og 13.45-16.15.

Bulken skule: Alle elevar møter kl. 08.30. SFO kl. 07.30-08.30 og 13.45-16.15.

Evanger skule: Alle elevar møter kl. 08.15. SFO kl. 7.30 – 8.15 og 13.40-16.15.

Gjernes skule: Alle elevar møter kl. 08.30. Skulebuss frå Helland kl. 08.03. SFO kl. 7.45-8.30 og 13.45-16.15.

Gullfjordungen skule: Alle elevar møter kl. 08.30. SFO frå kl. 7.45. SFO stengjer kl. 16.15.

Palmafossen skule: 1. klasse møter kl. 9.00. 2.-7. klasse  møter kl. 8.30. SFO kl. 7.30-8.30 og kl. 13.45-16.15.

Skulestad skule: Alle elevar møter kl. 8.30. SFO kl. 7.30–8.30 og 13.40-16.15.

Vossestrand barne- og ungdomsskule: Alle elevar møter kl. 08.15. SFO kl. 13.45-16.30.

Vangen skule: 1. klasse møter kl 9.00. 2.-7. klasse møter kl. 08.45. SFO frå kl. 07.45. SFO stengjer kl. 16.15.

Voss ungdomsskule: Alle elevar møter 8.40 i Voss idrettshall.

Vaksenopplæring og logopedi: Oppstart fredag 18. august kl. 08.35. Norskkurs for arbeidsinnvandrarar onsdag 23. august kl. 18.00.

 

Voss kommune ønskjer elevar, føresette og tilsette velkomne til eit nytt skuleår!

Skulerute 2017-2018 (PDF, 263 kB)

Publisert 23.05.2017
Pipebrann

 

Voss kommune har i desse dagar sendt ut kommunale krav, der hytteeeigarar for fyrste gong må betala feieavgift. Dersom hytta ikkje har eldstad/innstallert omn skal det meldast skriftleg til Voss kommune, på epost postmottak@voss.kommune.no eller pr post til Postboks 145, 5701 Voss. For å finna fritidseigedommen det gjeld, treng me gards- og bruksnummeret. Det er difor viktig at dette vert ført på.

Tidlegare var det opp til kvar kommune om feiing og tilsyn skulle gjelda fritidsbustad eller ikkje. Ny forskrift pålegg no kommune å feia alle hus og hytter som har eldstad.

Hytteeigarar i Voss har fått eit informasjonsskriv tidlegare, som du kan lesa ved å klikka her (PDF, 21 kB), eller i menyen til høgre.

 

Ofte stilte spørsmål om feiing og tilsyn på fritidseigedommar (PDF, 589 kB)

 

Voss kommune har i dag omlag 3200 hytter og fritidsbustader, noko som gjer at talet på pipar som skal feiast aukar til 7500. Det gjer at Voss brannvern må tilsetja to nye feiarar for å fylgja opp den nye forskrifta. Finansiering av dette vil vera gjennom endring av feieavgift for eigarar av fritidsbustader.

Feiar skal ha trygge arbeidstilhøve ved feiing og tilsyn. Kva eventuelle tiltak som må på plass på den einskilde  fritidsbustad vil verta vurdert for kvart tilhøve. Eigar eller representant for eigar må vera til stades under feiing og tilsyn, også fordi det ligg ein stor informasjonsdel i arbeidet med feiing og tilsyn.

 

Voss brannvern starta opp med feiing og tilsyn av fritidsbustader i 2017. Eigarar vert kontakta på same måte som ved feiing av bustadhus.

For meir informasjon: kontakt Voss Brannvern på tlf 56 51 94 00 eller epost feiar@voss.kommune.no

 

 

Fann du det du leitte etter?
 
Login for redigering