Nye retningsliner for bruk av statlege tilskotsmidlar til skogkultur (NMSK)

Utval for nærings- og tiltaksarbeid i Voss kommune (NTA) har i vår vedteke nye retningsliner for bruk av statlege tilskotsmidlar til skogbruk (NMSK midlar). Tilskot til planting etter granhogst er 30 % og 50 % til suppleringsplanting. Det vert ekstra satsing på stell av plantefelt. Her vert det gjeve 80-90 % tilskot. Dette er arbeid som du som skogeigar kan gjera sjølv. Eller ein kan gjera avtale med Vestskog og Nortømmer som har arbeidsfolk til slikt.

Ta kontakt med skogbrukssjef Bjørn Hystad 56 52 32 78 for søknad og tinging av oppdrag.

Retningsliner for tilskot (PDF, 951 kB)

 NMSK.JPG - Klikk for stort bilete

Sist endra 13.06.2018
Fann du det du leitte etter?
 
Login for redigering