Helsekonferansen 2018 i Oslo

Helsekonferansen 2018 - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

Helsekonferansen 2018 i Oslo omhandla kvalitetsreformen "Leve hele livet", menneske med nedsett funksjonsevne, psykisk helse og rus, velferdsteknologi og innovasjon. Eit anna sentralt tema på konferansen var å setja fokus på "Kva er viktig for deg?". Ved å stilla dette spørsmålet til brukarane kan me finna deira behov og ressursar, behandlinga blir betre og det gjer det lettare å meistra det meste.

 

Christer Pedersen, Berit Kleppe, Mette M. Stark og Kjersti Nordanger deltok på konferansen frå Voss kommune, og var så heldig å få helsa på helseministeren Bent Høie og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen etterpå.

 

Les meir om reformen Leve hele livet her: https://www.regjeringen.no/…/meld.-st.-15-201720…/id2599850/

 

Helsekonferansen 2018_2 - Klikk for stort bilete

Helsekonferansen 2018_3 - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist endra 07.05.2018
Fann du det du leitte etter?
 
Login for redigering